سوغات سربازخیاردرشت بود

روایت است که درپادگانی سربازی قصد اخذ مرخصی داشت ومرتب نزد جناب سروان ، می رفت وبه دلایل مختلف درخواست مرخصی می کرد .

اما جناب سروان به او مرخصی نمی داد

تا این که یک روز خدمت جناب سرهنگ حضور به هم رسانید و در خواست . . . 

منبع : ایستگاه سربازی SoldiersStation |سوغات سربازخیاردرشت بود
برچسب ها : جناب ,مرخصی ,جناب سروان ,سوغات سربازخیاردرشت